Nghệ Thuật Thuyết Phục

Giá bán:100.000 đ Giá cũ:125.000 đ

Tiết kiệm đến 25000 đ

Tác giả: Nick Kolenda
Người dịch: Nguyễn Nguyên Khôi
Nhà xuất bản: NXB Thanh Niên
Nhà phát hành: BachvietBooks

 

0943 938 558