Chiến Tranh Tiền Tệ – Phần I: Ai Thực Sự Là Người Giàu Nhất Thế Giới? (Tái Bản 2020)

Giá bán:120.000 đ Giá cũ:150.000 đ

Tiết kiệm đến 30000 đ

Tác giả: Song Hong Bing
Người dịch: Hồ Ngọc Minh
Nhà xuất bản: Nxb Lao động
Nhà phát hành: BachvietBooks

 

0943 938 558